Annons


Bild från riktig uppfödare
3 maj 2017 #1
Maila till uppfödaren och fråga om lov att använda bilderna. Får du JA så kan du använda bilderna här och kravet är då att fotografen ska nämnas. Men kanske kan vara bra att skriva uppfödaren också. Kanske de även har egna kvar på användandet?
15 september 2017 #6

Vem har du överenskommelsen med, fotografen eller uppfödaren? Ja, konversationer via Facebook ska även de läggas ut. Du måste som sagt ha ett bevis för att du får använda bilderna.

15 september 2017 #5

Ingen fara! Copyrightlagen är ganska så invecklad men det man brukar utgå från är att fotografen alltid har rätten till bilderna, oavsett om hen har anställts av ett företag eller en privatperson

15 september 2017 #4

http://www.kamerabild.se/fotoskolor/vi-f-rklarar/allt-om-upphovsr-tt-30-fr-gor-och-svar Läs fråga tre! Även fast man som fotograf har anställts av en uppdragsgivare, så förlorar man aldrig rätten till sina bilder.

15 september 2017 #3

Som flera redan påpekat så måste du ha tillstånd från fotografen för att få använda bilderna här på stallet.se. Vi godkänner inte muntliga överenskommelser. Du ska ha ett tillstånd som kan vara en printscreen från din mejl där fotografens namn syns tydligt uppladdat i ditt designalbum. Du måste även vara tydlig med var och hur bilderna ska användas.

6 maj 2017 #2

Som jag uppfattar det så känner du en person IRL som har en uppfödning? Vars bilder du får använda här på hemsidan? Eller är det som Wayland säger, om du hittat en uppfödare via nätet, vars bilder du vill använda?

3 maj 2017 #1

Maila till uppfödaren och fråga om lov att använda bilderna. Får du JA så kan du använda bilderna här och kravet är då att fotografen ska nämnas. Men kanske kan vara bra att skriva uppfödaren också. Kanske de även har egna kvar på användandet?