Annons


Medlemsavtal
Avtal gäller mellan dig som är medlem på Stallet.se och Webonized AB. För att bli medlem på Stallet.se krävs det att du godkänner avtalet som kan läsas nedan. 1. Regler att följa för dig som medlem. I första hand gäller att man som medlem inte får bryta mot någon svensk lag. Det är ditt eget ansvar att känna till innehållet i gällande lag i Sverige. Om vi på Stallet.se/Webonized AB skulle uppmärksamma att en medlem missköter sig på något sätt på Stallet.se har Webonized AB rätt att omedelbart säga upp detta avtal och radera medlemmens användarkonto (stall). En polisanmälan kan även komma att göras om misskötseln utgör lagbrott. Allt material som finns på Stallet.se tillhör Webonized AB och får inte användas i annat syfte eller sammanhang än på Stallet.se. Bilder som laddas upp av medlemmar ansvarar Webonized AB inte för. Som medlem får du inte heller... ...ange felaktiga uppgifter i din användarinfo, din medlemssida måste vara personlig. Du får inte utge dig för att vara en annan person under besöken på Stallet.se. Du får inte heller kopiera eller använda någon annans användarinformation. ...sprida politisk propaganda eller reklam på Stallet.se eller i övrigt använda Stallet.se i politiskt eller kommersiellt syfte, t.ex. i gästböcker, dagböcker, mejl etc. ...ladda upp material som tillhör någon annan, är pornografiskt, är rasistiskt eller är virussmittat till vår server. ...försöka göra intrång i Stallet.se servrar. Vid upptäckta intrångsförsök gör Webonized AB alltid en polisanmälan. ...missbruka de funktioner som Stallet.se erbjuder. Är du osäker på någon funktion så kontakta gärna oss på info@stallet.se eller gå till "hjälp" i menyn som inloggad. ...skicka s.k. "kedjebrev". ...ladda upp en bild som inte föreställer dig. Innan du laddar upp en bild måste du läsa våra bildregler som du hittar på sidan "ladda upp bild" som inloggad. ...ha konversationer av sexuell karaktär/anspelningar på Stallet.se. Det är inte tillåtet att göra pornografiska eller sexrelaterade uttalanden på Stallet.se. Det är inte tillåtet att använda Stallet.se för att söka sexuella kontakter. Alla inblandande konton raderas. ...som äldre/vuxen ha konversationer av sexuell karaktär med minderåriga på Stallet.se. Vi bedömer vad som räknas som ”sexuell karaktär” och det kan ej överklagas. Alla inblandande konton raderas och polisanmäls. ...ge ut ditt lösenord till någon annan. ...använda specialutvecklade applikationer, script eller robotar för att besöka Stallet.se, ändra funktionalitet eller göra automatiska anrop till Stallet.se servrar. Alla inblandande konton raderas. Om du under besöket på Stallet.se gör intrång i Webonized AB:s eller annans upphovsrätt kan du bli ersättningsskyldig både till upphovsrättsinnehavaren och till Webonized AB för det merarbete som uppstår för Webonized AB på grund av intrånget. Webonized AB är inte ägare till eller ansvariga för bilder/foton/material som medlemmar lägger ut på Stallet.se. 2. Rättigheter du som medlem ger oss på Webonized AB Om Stallet.se drabbas av driftstörningar, inte fungerar tillfredsställande eller helt ligger nere under vissa perioder på grund av underhåll eller av annan anledning betalas inte kostnaden för guldmedlemskap, stallpengar e dyl tillbaka av Webonized AB. Om Webonized AB bestämmer sig för att lägga ned Stallet.se kommer detta att göras under en övergångsperiod under vilken medlemskap löper ut och ger dig som medlem möjlighet att använda dina stallpengar. Vi har rätten att granska allt det som publiceras på Stallet.se. Vi har rätt att skicka ut Stallet.se nyhetsbrev till den e-postadress som du har angett med information om Stallet.se och om andra produkter som Webonized AB erbjuder. Användare som missköter sig på Stallet.se kan vi radera utan förvarning. Webonized AB behandlar dina kunduppgifter med modern informationsteknik och lagrar dessa för att kunna fullgöra kundrelationen och lämna erbjudanden för egna och andras produkter. 3. Regler som Webonized AB följer. Webonized AB rättar sig alltid efter personuppgiftslagen. Webonized AB kommer aldrig att sprida vidare den information som du som medlem anger i din användarprofil. Vi ger heller aldrig ut något lösenord till utomstående och du ansvarar själv för att ditt lösenord förblir hemligt. Vi skickar aldrig ut direktreklam till ungdomar som är yngre än 16 år. För att Stallet.se skall vara fritt från kränkningar, personliga påhopp eller hot har de anställda på Webonized AB full tillgång till allt det som publiceras av användare för att anmälningar skall kunna behandlas. När en användare vinner ett pris (månadens tävling) som har en vinst som överskrider 100 kronor skickar vi en kontrolluppgift till Skatteverket. Vinnaren beskattas i slutet av året för alla sina inkomster, även vinstens värde. Blir vi kontaktade av en person som har en upphovsrättsskyddad bild på Stallet.se och där personen i fråga vill att bilden skall tas bort kommer vi att göra detta omedelbart. 4. Guldmedlemskap m m Du som ringer vårt betalnummer eller skickar betal-SMS för att aktivera ett s.k. "Guldmedlemsskap" eller köpa stallpengar måste vara över 18 år eller ha målsmans godkännande. 5. Försäljning av virtuella tjänster för riktiga pengar Som medlem får du inte använda Stallet.se som kanal för att sälja virtuella tjänster för riktiga pengar. 6. Försäljning av virtuella tjänster utanför Stallet.se Som medlem får du inte använda Stallet.se som kanal för att sälja virtuella tjänster i utbyte mot tjänster/produkter/medlemskap utanför Stallet.se Vid frågor rörande användaravtalet ber vi dig kontakta oss på info@stallet.se