Annons


KEMIHJÄLP
22 november 2015 #1
Om ett ämne är polär eller inte beror på hur molekylen ser ut Alla molekyler är uppbyggda av positiva protoner i kärnan och negativa elektoner runt om. Man kollar på LADDNINGEN i varje MOLEKYL av ämnet för att se om de har sådan ladding att molekylerna vill hålla ihop eller inte. Om molekylerna vill hålla ihop så är de polära - de har alltså en sida som är mer negativ och en sida som är med positiv. Precis som magneter så vill de koppla ihop med andra molekylers + eller - sidor.
22 november 2015 #4

Det intressanta när man pratar om polära eller Opolära bindingar är HUR molekylerna reagerar med varandra. Jag ser på dem som magneter där Polära ämnen vill dras mot varandra med + och - medans Opolära ämnen vill repelera varandra eftersom deras laddningar sammanfaller ++ och de stöts ifrån varandra (:

22 november 2015 #3

Salter har JON bindning och räknas nog inte som polära. Däremot när man löser salt i vatten så bildas JONDIPOL bindning mellan saltets joner och vattnet (:

22 november 2015 #2

Så vatten som består av två väte och ett syre. Eftersom vattenmolekylen är osymetriskt uppbygd *C* <-ungefär sådär. Syret i mitten är mer negativt än vätet på sidorna. Därför vill alla vattenmolekyler hålla ihop med varanras + - poler (: förstår du? Man måste kunna rita upp alla molekylers elektroner för att veta det här

22 november 2015 #1

Om ett ämne är polär eller inte beror på hur molekylen ser ut Alla molekyler är uppbyggda av positiva protoner i kärnan och negativa elektoner runt om. Man kollar på LADDNINGEN i varje MOLEKYL av ämnet för att se om de har sådan ladding att molekylerna vill hålla ihop eller inte. Om molekylerna vill hålla ihop så är de polära - de har alltså en sida som är mer negativ och en sida som är med positiv. Precis som magneter så vill de koppla ihop med andra molekylers + eller - sidor.