Annons


Strömedel & biodiversitet
5 juni 2015 #1
Behöver hjälp med 2 uppgifter! Den ena är om strömedel, för och nackdelar med de olika materialen (spån, halm, torv, papper & halmpellets). Skillnaden mellan permanentbädd och växelströbädd. Arbetstiden, kostnaden etc. Sen har jag en uppgift i biologin om biodiversitet (mångfald). Jag har skrivit om bäckar och vattendrag samt ängar. Behöver lite mer hjälp. Svårt att förklara men det här ska vara med i texten "Ni ska sedan beskriva vad det är i området som är värdefullt ur biologisk synvinkel och hur området ska skötas så att naturtypen bevaras."
5 juni 2015 #2

Tack!

5 juni 2015 #1

Behöver hjälp med 2 uppgifter! Den ena är om strömedel, för och nackdelar med de olika materialen (spån, halm, torv, papper & halmpellets). Skillnaden mellan permanentbädd och växelströbädd. Arbetstiden, kostnaden etc. Sen har jag en uppgift i biologin om biodiversitet (mångfald). Jag har skrivit om bäckar och vattendrag samt ängar. Behöver lite mer hjälp. Svårt att förklara men det här ska vara med i texten "Ni ska sedan beskriva vad det är i området som är värdefullt ur biologisk synvinkel och hur området ska skötas så att naturtypen bevaras."